Ratnapuran silmäsairaalan kuulumisia syyskuussa 2022

Ratnapuran silmäsairaalan hankevastaava Erkki Laine kertoo seuraavassa sairaalan viimeiset kuulumiset.

Ennen Sri Lankan Lions-ystävien vuositapaamista 10.9.2022, olin yhteydessä Ratnapuran silmäsairaalan johtajaan E M D Ekanayakeen ja kysyin kuulumisia, jotka voisin välittää mainitulle vuositapaamiselle. Työryhmämme on toiminut pääosin kuukausittain sairaalalta saatujen potilaslukujen varassa. Luvut sisältävät sairaalan ensirekisteröinnit ja uudelleen käynnit sairaalassa. Samoin niistä käy ilmi löydetyt harmaakaihitapaukset ja ilmaispotilaat seulontaleireillä sekä paikallisten lionsklubien järjestämät seulontaleirit. Täällä kiinnostanee eniten tehdyt ilmaisleikkaukset ja maksetut leikkaukset.

Johtaja kertoi, että vuoden 2020 jälkeen toiminta on ollut vaikeaa, johtuen valtiovallan liikkumismääräyksistä koronan takia. Se on myös vaikuttanut seulontaleirien järjestämiseen. Kun ennen koronaa järjestettiin leirejä 20–45 kappaletta vuosittain, niin vuonna 2020 niitä on voitu järjestää vain neljä kappaletta, vuonna 2021 järjestettiin yksi leiri ja tänä vuonna heinäkuun loppuun mennessä kolme leiriä.

Johtaja Ekanayake kertoi, että pari viimeistä vuotta on ollut monia koronaan liittyviä vaikeuksia mutta ne osittain väistyvät koronan vähentymisen myötä. Toisaalta myös Sri Lankan valtion taloudellinen huono tilanne ei ole voinut olla vaikuttamatta myös sairaalan toimintaan. Hän mainitsi myös, että sairaalan hallitus (Trust Board) ja henkilökunta ovat toimineet hienosti näissä olosuhteissa.

”Viime aikoina on ollut vaikeata saada leikkauksessa tarvittavia linssejä, johtuen siitä, että eurooppalaiset linssit ovat valuutan vaihtosuhteen takia tulleet kalliiksi ja sama koskee myös muita tuontitarvikkeita. Tässä tilanteessa sairaala on kovasti keskittynyt potilaiden kuntoon, koska heillä ei ole rahaa selviytyä myös arkielämästä. Vaikka leikkausten ja muiden palvelujen kulut ovat nousseet, niin leikkausten ja muiden palvelujen hintoja ei ole kuitaankaan nostettu. Sillä on vaikutusta sairaalan taloudelliseen vakauteen.”

”Sairaala on myös etsinyt lahjoituksia peittämään kustannuksia ja sitä myöten on voitu laajentaa taloudellista vakautta. Viime aikoina hallituksen (yleiset) sairaalat eivät ole pystyneet hallinnoimaan tarvittavien lääkkeiden ja tarvikkeiden hankintaa, mukaan lukien linssien (IOL) hankintaa. Mutta meillä se on vielä toiminut. Meillä on ollut harkinnassa henkilökunnan palkat maassa vallitsevan suuren inflaation takia. Monet työntekijät vaativat palkankorotuksia ja sairaalan hallitus suostui niihin mukaan lukien erityislisät.”

”Me parhaillaan hoidamme seulontaleirejä lionsklubien pyyntöjen mukaisesti. Me myös edelleen harjoitamme koronanestomenetelmiä, vaikka taudin riski väheneekin yhteiskunnassa. Koronan korkean riskin aikaan leikkaukseen tuleville potilaille tehtiin nopeat testit mutta nyt ne on lopetettu yhteiskunnan tilanteen takia.”

Sairaalassahan on sellainen käytäntö, että vähävaraiset harmaakaihileikkausta tarvitsevat potilaat tulevat sairaalaan aina seulontaleirin kautta. Leirillä on kaikki heille ilmaista ja jos saa passituksen sairaalaan, niin myös siellä näille potilaille kaikki on ilmaista. Maksavat potilaat tulevat suoraan sairaalaan. Sairaalan toiminta rahoitetaan maksavien potilaiden maksutulolla.

Vastaavia lions-sairaaloita on Sri Lankassa yhteensä neljä kappaletta. Intiassa on tällä tavalla toimivia sairaaloita vajaa 200. Intiassa on myös kansallinen suositus, jonka mukaan leikkauksista pitää olla 60 prosenttia ilmaisleikkauksia ja maksettuja leikkauksia 40 prosenttia. Ennen kuin korona alkoi, meillä oli ilmaisleikkauksia enemmän kuin maksettuja. Koronan aikana on suhde alkanut kääntyä maksettujen hyväksi. Sehän olisi sairaalalle hyvä ratkaisu, mutta sairaalahan on perustettu muun muassa tuottamaan ilmaisleikkauksia vähävaraisille.

Olen puuttunut tuohon asiaan aikaisemmin hieman vaatimattomammin, mutta viime aikoina jo jämerämmin. Vuosina 2020 ja 2021 oli maksettuja leikkauksia huomattavasti enemmän, mutta onneksi ainakin tänä vuonna on ilmaisleikkauksia taas enemmän.

Molempia leikkauksia on tehty sairaalan toiminta-aikana yli 12 000 kappaletta. 374 seulontaleirillä on ollut yhteensä 41 465 kävijää ja harmaakaihia on löydetty 28 300. Sairaalalla on ollut potilaskontakteja yhteensä 268 000 toiminta-aikanaan, ja se on mielestäni paljon.

Tuo 12.000 ilmaisleikkausta tarkoittaa sitä, että niin monta vähävaraista henkilöä on saanut näkönsä takaisin tai estynyt sokeutumasta. Yhdenkin ihmisen sokeutuminen siinä yhteiskunnassa on tragedia, kun yhteiskunta ei auta millään tavalla.

Jos haluat tukea silmäsairaalan toimintaa, niin siihen on kaksi mahdollisuutta:

 • Jos haluat kertatukijaksi, niin 50 € lahjoituksella voit maksaa yhden ilmaisleikkauksen
 • Tai jos haluat pitempiaikaiseksi tukijaksi, niin voit liittyä Sri Lankan Lions-ystäviin, joka toimii Suomen Lions-liiton alaisuudessa. Vuositukijan vuosimaksu on 40 €/vuosi

Jos kiinnostut, niin ota yhteyttä erkki.laine@lions.fi

 

Erkki Laine
Ratnapuran silmäsairaalan hankevastaava

Seuraa meitä:

Sri Lankan Lions-ystävät Facebookissa

Suomen Lions-liiton verkkosivuilla

Suomen Lions-liiton rahankeräyslupa: RA/2020/183.

Sri Lankan Lions-ystävät on Suomen Lions-liiton alainen työryhmä.

Kuulumisia Ratnapuran silmäsairaalasta tammikuussa 2022

 

Ratnapuran silmäsairaalan säätiön hallituksen jäsen Erkki Laine kertoo seuraavassa, kuinka korona on vaikuttanut sairaalan toimintaan.

Kaikkeen ympärillämme tapahtuvaan tuntuu vaikuttaneen viimeisen parin vuoden aikana koronapandemia. Niin myös Sri Lankassa. Jos haluaa verrata, miten korona on edennyt Sri Lankassa ja miten meillä, se voitaneen suorittaa helpoimmin numerovertailulla.

Tammikuun 2022 lopulla oli Sri Lankassa tapauksia 604 000 ja Suomessa 470 000. Koronaan kuolleiden määrä oli Sri Lankassa 15 000 ja meillä pari tuhatta. Väestömäärän suhde on noin nelinkertainen, kun Sri Lankassa on hieman yli 20 miljoonaa asukasta. Mainittakoon, että viime syksynä Sri Lankassa koronaan kuolleiden määrä oli jopa yli 200 päivässä ja nyt noin 10, kun meillä on nyt parikymmentä.

Kerroin näitä numerotietoja siksi, koska ne vaikuttavat viranomaisten määräämiin liikkuvuus- tai oikeastaan kokoontumisrajoituksiin. Ne ovat Sri Lankassa vaikuttaneet huomattavasti silmäsairaalan toimintaan. Jotta vähävarainen potilas voi saada ilmaisleikkauksen ja -hoidon, niin hänen on tultava sairaalaan Lions Klubin järjestämän seulontaleirin kautta. Seulontaleirejä on järjestetty 2012–2016 noin 30–40 ja sen jälkeen yli 20 vuosittain.

Kuitenkin vuonna 2020 järjestettiin vain neljä leiriä ja viime vuonna vain yksi leiri marraskuussa. Näiden leirien potilasmäärät on laskettu aikaisempina vuosina tuhansissa.

Toissa vuonna oli vain 257 potilasta neljällä leirillä ja viime vuonna ainoalla leirillä oli 123 potilasta. Sairaalalla oli myös ainakin viime vuonna useaan otteeseen aukiolorajoituksia. Ilmaisleikkausten määrät ovat jääneet parina viime vuonna alle tuhanteen vuotta kohti.

Pääasiallisena syynä on ollut ilmaispotilaiden puute. Sairaalan johtaja kertoi, että

 • Budjetoituihin leikkausmäärin nähden oltiin huomattavasti jäljessä potilasmateriaalin puutteen takia.
 • – Viranomaismääräysten takia ei ole voitu järjestää seulontaleirejä suunnitellusti.
 • – Marraskuussa 2021 oli vuoden ainoa leiri ja sielläkin vain 120 potilasta.
 • – Poikkeuksellisesti sairaala otti myös sellaisia ilmaispotilaita, jotka lionsklubi lähetti ja jotka eivät tulleet leirin kautta sairaalaan.
 • – Pandemian takia provinssin hallintohohtaja ei sallinut haja-asutusalueiden sairaaloista potilaiden tulla meidän sairaalaamme.
 • – Eräät potilaat, joille oli varattu paikka leikkaukseen, eivät tulleet leikkaukseen koronan, korkean veren sokeriarvon tai vastaavien syiden takia.
 • – Suomesta lähetetyt rahat sataan ilmaisleikkaukseen (10.000 €) säästivät luonnollisesti sairaalan omia rahoja siltä osin.
 • – Tänä vuonna yritetään lisätä jälleen ilmaisleikkausten määrää.

Sairaalan johtaja kirjoitti 26.2.2022

 • – 20.1.2022 Lions Club Nugegoda Central (klubi on pääkaupunki Colombossa) järjesti maaseudulla Kaduwelassa seulontaleirin.
 • – Leirille tuli 210 potilasta ja 146 potilaalta löytyi harmaakaihi.
 • – Leiri vaati suuria uhrauksia mutta se onnistui täydellisesti.
 • – Enemmistö potilaista ei voi mennä leikkaukseen, joka vaatii normaalilinssiä, johtuen erilaisista syistä, kuten ikä, diabetes, suuri likinäköisyys ym., vaan he vaativat erikoisleikkausinssiä.
 • – Siksi hän toivoo, että Suomesta tällä viikolla lähtevää 10.000 € avustusrahaa voitaisiin käyttää kalliimpien linssien hankkimiseen ilmaisleikkauksiin.

Uskon, että Sri Lankan Lions-ystävien työryhmä hyväksyy myös tällaisen käytön avustuksellemme, koska kyseessä on kuitenkin varattomien ihmisten silmäleikkaukset.

Olemme lähettäneet viime ja tänä vuonna 10 000 € avustuksena vähävaraisten potilaiden leikkauksiin. Nämä summat koostuvat vuosittaisista kannatusmaksuista ja olemme niistä erittäin kiitollisia.

Erkki Laine
Ratnapuran silmäsairaalan säätiön hallituksen jäsen

 

Seuraa meitä:

Sri Lankan Lions-ystävät Facebookissa

Suomen Lions-liiton verkkosivuilla

Voit avustaa Sri Lankan Lions-ystäviä joko kertatuella tai liittymällä tukijäseneksemme.

Kertatuki

 • Jokainen voi 50 euron kertatuella avustaa varattomalle potilaalle kaihileikkauksen.
 • Yksi leikkaus maksaa noin 100 € – sairaala maksaa loput.

Lähetä PID Erkki Laineelle sähköpostissa erkki.laine@lions.fi tieto, montako leikkausta haluat sponsoroida. Hän lähettää sinulle toimintaohjeet. Halutessaan maksava henkilö tai lionsklubi saa sähköpostissa leikatun henkilön kuvan ja nimen.

Liity Sri Lankan Lions-ystävien tukijäseneksi

Jos haluat osallistua lähemmin Sri Lankan Lions -ystävien toimintaan, voit liittyä tukijäseneksi. Vuosimaksu on henkilöltä 40, klubilta 100 ja yritykseltä 200 euroa. Yhden henkilön maksamasta 40 eurosta 35 euroa menee lyhentämättömänä silmäleikkauksen maksamiseen. Viiden euron lisällä katetaan toiminnan hallinnollisia menoja.

Lisätietoja: kaarina.laine@pp.inet.fi

Suomen Lions-liiton rahankeräyslupa: RA/2020/183.

Sri Lankan Lions-ystävät on Suomen Lions-liiton alainen työryhmä.

 

 

Anna tulevaisuus lähimmäisellesi – tue kaihileikkauksia

Sri Lankan Lions-ystävät tukee suomalaisten ja srilankalaisten lionien kanssa tehtävää monipuolista yhteistyötä. Hand in hand we serve. Toiminta jatkuu myös sairaalan valmistumisen jälkeen. Ystävyys ei ole määräaikaista.

Ayubowan. Sairaalan vastaanottopisteessä tervehditään perinteiseen srilankalaiseen tapaan.

Ratnapuran sairaala on täysin valmis ja kokonaan maksettu

Suurlähettiläs Rauli Suikkanen suoritti Sri Lankassa marraskuussa 2017 niin sanotun alakerran viralliset avajaiset yhdessä entisen kansainvälisen presidentin Amarasuriyan kanssa. Juhlatilaisuudessa Suikkanen totesi, että harvoin on Suomen valtio saanut sijoittamalleen 700.000 €:n pääomalle jotain näin hienoa ja hyödyllistä. Siinä hän oli aivan oikeassa.

Sairaala laitteineen on maksanut alle kaksi miljoonaa euroa. Suurimman osan siitä ovat maksaneet Lions-järjestöt ja suomalaiset lionit.

Vajaa kaksi vuotta myöhemmin entinen kansainvälinen presidentti Naresh Aggarwal hämmästyi, miten hyvin sairaala toimii. Hän kertoi käyneensä monissa leijonien rakentamissa sairaaloissa eri puolilla maailmaa ja yleensä niiden toiminta oli hiipunut muutamassa vuodessa.

Lääkärit tulevat Colombosta leikkaamaan potilaita.

Sairaalassa tehdään kaihileikkauksia, joista noin puolet on vähävaraisten ihmisten näön palauttamiseksi tehtäviä ilmaisleikkauksia.

Maksavat potilaat ovat sairaalalle tärkeä tulonlähde. Sen avulla sairaala pystyy toteuttamaan tehtäväänsä.

 • Vuosina 2011–2020 leikattiin yli 20 600 potilasta.
 • Potilaskontakteja on ollut noin 242 000 kpl.

Tällä hetkellä keskitymme kaihileikkausten tukemiseen

Kertatuki

 • Jokainen voi 50 euron kertatuella avustaa varattomalle potilaalle kaihileikkauksen.
 • Yksi leikkaus maksaa noin 100 € – sairaala maksaa loput.

Lähetä PID Erkki Laineelle sähköpostissa erkki.laine@lions.fi tieto, montako leikkausta haluat sponsoroida. Hän lähettää sinulle toimintaohjeet. Halutessaan maksava henkilö tai lionsklubi saa sähköpostissa leikatun henkilön kuvan ja nimen.

Liity Sri Lankan Lions-ystävien tukijäseneksi

Jos haluat osallistua lähemmin Sri Lankan Lions -ystävien toimintaan, voit liittyä tukijäseneksi. Vuosimaksu on henkilöltä 40, klubilta 100 ja yritykseltä 200 euroa. Yhden henkilön maksamasta 40 eurosta 35 euroa menee lyhentämättömänä silmäleikkauksen maksamiseen. Viiden euron lisällä katetaan toiminnan hallinnollisia menoja.

Lisätietoja: kaarina.laine@pp.inet.fi

Matti Paavola tapasi juuri leikatun potilaan.

Palveleminen on uuden tulevaisuuden antamista lähimmäisille. Myös kaukana asuvat ovat lähimmäisiämme.

Teksti ja kuvat: Ulla ja Matti Paavola

 

Seuraa meitä:

Sri Lankan Lions-ystävät Facebookissa

Suomen Lions-liiton verkkosivuilla

 

Suomen Lions-liiton rahankeräyslupa: RA/2020/183.

Sri Lankan Lions-ystävät on Suomen Lions-liiton alainen työryhmä.

 

 

Viime kauden tukimaksuilla maksoimme sata harmaakaihileikkausta

Erkki Laine selvitti Ratnapurassa toimivan silmäsairaalan tilannetta. Taustalla Oivi Heinonen ja Aune Blûmchen.

Kokoonnuimme pienellä porukalla Sri Lankan Lions-ystävien vuositapaamiseen Lions-taloon Helsingin Malmille lauantaina 11.9.2021. Osa oli mukana etäyhteydellä.

Päätimme pitää tukimaksut entisellään: henkilötukimaksu 40 euroa, klubin tukimaksu 100 euroa ja yrityksen tukimaksu 200 euroa vuodessa.

Viime kauden tukimaksuilla pystyimme maksamaan sata vähävaraisten harmaakaihileikkausta Ratnapuran silmäsairaalassa Sri Lankassa. Tukimaksu on monen srilankalaisen varattoman ainoa toivonkipinä sokeutta vastaan. Tule sinäkin mukaan toimintaamme kehittämään ja ota kaverisi mukaan!

Markus Flaaming (oik.) toimii puheenjohtajana. Pöydän takana Ulla ja Matti Paavola.

Otfried Blümchen (vas.), Ulla ja Matti Paavola.

Viimeinen silmälasilähetys Sri Lankaan

 

Pekka Salonen, Otfried Blümchen, Raino Heinonen, sekä Puistolan klubiin Pekan tavoin kuuluvat Rauno Särkijärvi ja Jukka Grönlund pakkaamassa ja merkitsemässä tarkoin ylös, paljonko laseja kussakin pahvilaatikossa on.

Vaikka silmälasikeräys on lopetettu, jäi Lions-liiton kellariin puolitoista rullakollista tarkastettuja silmälaseja odottamaan rahtausta Sri Lankaan. Toimitimme lasit marraskuussa 2020 eteenpäin ja lasit ovat saapuneet perille keväällä 2021. LC Mampe on koordinoinut niiden jakamista vähävaraisille Sri Lankassa. Teija Loponen teki seuraavan uutisen N-piirin verkkosivuille lasien alkumatkasta.

Lions-liiton kellaritiloista rahdattiin 19.11.2020 ulos kymmenittäin pieniä pahvilaatikoita, joissa kussakin oli lähes 150 silmälasia. Yhteensä niitä oli lähemmäs 5000.

Laatikot kuljetettiin Pekka Salosen verstaalle Suutarilaan, jossa ne pakattiin lentorahtilaatikoihin. LC Helsinki/Puistolan Pekka Salonen sponsoroi myös rahtiin tarvittavat kestävät puulaatikot.

Lions-klubit ympäri Suomen ovat vuosikausia keränneet Sri Lankaan silmälaseja, jotka on ensin Suomen päässä puhdistettu, tarkastettu ja kunnostettu sekä merkitty niihin linssien vahvuudet.

-Nämä lasit kunnostettiin jo puolitoista vuotta sitten, mutta vasta nyt lähetys onnistuu, valaisee Lions-talolla ovia availemassa ollut LC Helsinki/Kaivokselan Markus Flaaming.

Raino Heinonen (vas.), Jukka Grönlund, Otfried Blümchen, Pekka Salonen ja Markus Flaaming.

Laatikot postitetaan Sri Lankassa toimivan LC Mampen presidentti Indika Maduraperunalle, joka huolehtii niiden jakamisesta eteenpäin.

-Olen itsekin tuon LC Mampen liitännäisjäsen, joten pääsen henkilökohtaisesti tarkastamaan, että lasit todellakin menevät sinne, minne on tarkoitettukin, kertoo hankkeen puuhamiehiin kuuluva LC Helsinki/Katajanokan Otfried Blümchen.

N-piirin Sri Lankan ystävät -työryhmästä vastaava LC Helsinki/Revonsalmen Raino Heinonen oli pakkaustalkoissa iloinen siitä, että suomalaiset lionit ovat niin innokkaasti halunneet tässäkin keräyksessä auttaa. Nythän keräys on kuitenkin jo päättynyt, hän muistuttaa.

Teksti ja kuvat: Teija Loponen

(Uutinen on julkaistu N-piirin verkkosivuilla.)