Ratnapuran silmäsairaalan kuulumisia syyskuussa 2022

Ratnapuran silmäsairaalan hankevastaava Erkki Laine kertoo seuraavassa sairaalan viimeiset kuulumiset.

Ennen Sri Lankan Lions-ystävien vuositapaamista 10.9.2022, olin yhteydessä Ratnapuran silmäsairaalan johtajaan E M D Ekanayakeen ja kysyin kuulumisia, jotka voisin välittää mainitulle vuositapaamiselle. Työryhmämme on toiminut pääosin kuukausittain sairaalalta saatujen potilaslukujen varassa. Luvut sisältävät sairaalan ensirekisteröinnit ja uudelleen käynnit sairaalassa. Samoin niistä käy ilmi löydetyt harmaakaihitapaukset ja ilmaispotilaat seulontaleireillä sekä paikallisten lionsklubien järjestämät seulontaleirit. Täällä kiinnostanee eniten tehdyt ilmaisleikkaukset ja maksetut leikkaukset.

Johtaja kertoi, että vuoden 2020 jälkeen toiminta on ollut vaikeaa, johtuen valtiovallan liikkumismääräyksistä koronan takia. Se on myös vaikuttanut seulontaleirien järjestämiseen. Kun ennen koronaa järjestettiin leirejä 20–45 kappaletta vuosittain, niin vuonna 2020 niitä on voitu järjestää vain neljä kappaletta, vuonna 2021 järjestettiin yksi leiri ja tänä vuonna heinäkuun loppuun mennessä kolme leiriä.

Johtaja Ekanayake kertoi, että pari viimeistä vuotta on ollut monia koronaan liittyviä vaikeuksia mutta ne osittain väistyvät koronan vähentymisen myötä. Toisaalta myös Sri Lankan valtion taloudellinen huono tilanne ei ole voinut olla vaikuttamatta myös sairaalan toimintaan. Hän mainitsi myös, että sairaalan hallitus (Trust Board) ja henkilökunta ovat toimineet hienosti näissä olosuhteissa.

”Viime aikoina on ollut vaikeata saada leikkauksessa tarvittavia linssejä, johtuen siitä, että eurooppalaiset linssit ovat valuutan vaihtosuhteen takia tulleet kalliiksi ja sama koskee myös muita tuontitarvikkeita. Tässä tilanteessa sairaala on kovasti keskittynyt potilaiden kuntoon, koska heillä ei ole rahaa selviytyä myös arkielämästä. Vaikka leikkausten ja muiden palvelujen kulut ovat nousseet, niin leikkausten ja muiden palvelujen hintoja ei ole kuitaankaan nostettu. Sillä on vaikutusta sairaalan taloudelliseen vakauteen.”

”Sairaala on myös etsinyt lahjoituksia peittämään kustannuksia ja sitä myöten on voitu laajentaa taloudellista vakautta. Viime aikoina hallituksen (yleiset) sairaalat eivät ole pystyneet hallinnoimaan tarvittavien lääkkeiden ja tarvikkeiden hankintaa, mukaan lukien linssien (IOL) hankintaa. Mutta meillä se on vielä toiminut. Meillä on ollut harkinnassa henkilökunnan palkat maassa vallitsevan suuren inflaation takia. Monet työntekijät vaativat palkankorotuksia ja sairaalan hallitus suostui niihin mukaan lukien erityislisät.”

”Me parhaillaan hoidamme seulontaleirejä lionsklubien pyyntöjen mukaisesti. Me myös edelleen harjoitamme koronanestomenetelmiä, vaikka taudin riski väheneekin yhteiskunnassa. Koronan korkean riskin aikaan leikkaukseen tuleville potilaille tehtiin nopeat testit mutta nyt ne on lopetettu yhteiskunnan tilanteen takia.”

Sairaalassahan on sellainen käytäntö, että vähävaraiset harmaakaihileikkausta tarvitsevat potilaat tulevat sairaalaan aina seulontaleirin kautta. Leirillä on kaikki heille ilmaista ja jos saa passituksen sairaalaan, niin myös siellä näille potilaille kaikki on ilmaista. Maksavat potilaat tulevat suoraan sairaalaan. Sairaalan toiminta rahoitetaan maksavien potilaiden maksutulolla.

Vastaavia lions-sairaaloita on Sri Lankassa yhteensä neljä kappaletta. Intiassa on tällä tavalla toimivia sairaaloita vajaa 200. Intiassa on myös kansallinen suositus, jonka mukaan leikkauksista pitää olla 60 prosenttia ilmaisleikkauksia ja maksettuja leikkauksia 40 prosenttia. Ennen kuin korona alkoi, meillä oli ilmaisleikkauksia enemmän kuin maksettuja. Koronan aikana on suhde alkanut kääntyä maksettujen hyväksi. Sehän olisi sairaalalle hyvä ratkaisu, mutta sairaalahan on perustettu muun muassa tuottamaan ilmaisleikkauksia vähävaraisille.

Olen puuttunut tuohon asiaan aikaisemmin hieman vaatimattomammin, mutta viime aikoina jo jämerämmin. Vuosina 2020 ja 2021 oli maksettuja leikkauksia huomattavasti enemmän, mutta onneksi ainakin tänä vuonna on ilmaisleikkauksia taas enemmän.

Molempia leikkauksia on tehty sairaalan toiminta-aikana yli 12 000 kappaletta. 374 seulontaleirillä on ollut yhteensä 41 465 kävijää ja harmaakaihia on löydetty 28 300. Sairaalalla on ollut potilaskontakteja yhteensä 268 000 toiminta-aikanaan, ja se on mielestäni paljon.

Tuo 12.000 ilmaisleikkausta tarkoittaa sitä, että niin monta vähävaraista henkilöä on saanut näkönsä takaisin tai estynyt sokeutumasta. Yhdenkin ihmisen sokeutuminen siinä yhteiskunnassa on tragedia, kun yhteiskunta ei auta millään tavalla.

Jos haluat tukea silmäsairaalan toimintaa, niin siihen on kaksi mahdollisuutta:

 • Jos haluat kertatukijaksi, niin 50 € lahjoituksella voit maksaa yhden ilmaisleikkauksen
 • Tai jos haluat pitempiaikaiseksi tukijaksi, niin voit liittyä Sri Lankan Lions-ystäviin, joka toimii Suomen Lions-liiton alaisuudessa. Vuositukijan vuosimaksu on 40 €/vuosi

Jos kiinnostut, niin ota yhteyttä erkki.laine@lions.fi

 

Erkki Laine
Ratnapuran silmäsairaalan hankevastaava

Seuraa meitä:

Sri Lankan Lions-ystävät Facebookissa

Suomen Lions-liiton verkkosivuilla

Suomen Lions-liiton rahankeräyslupa: RA/2020/183.

Sri Lankan Lions-ystävät on Suomen Lions-liiton alainen työryhmä.

Kuulumisia Ratnapuran silmäsairaalasta tammikuussa 2022

 

Ratnapuran silmäsairaalan säätiön hallituksen jäsen Erkki Laine kertoo seuraavassa, kuinka korona on vaikuttanut sairaalan toimintaan.

Kaikkeen ympärillämme tapahtuvaan tuntuu vaikuttaneen viimeisen parin vuoden aikana koronapandemia. Niin myös Sri Lankassa. Jos haluaa verrata, miten korona on edennyt Sri Lankassa ja miten meillä, se voitaneen suorittaa helpoimmin numerovertailulla.

Tammikuun 2022 lopulla oli Sri Lankassa tapauksia 604 000 ja Suomessa 470 000. Koronaan kuolleiden määrä oli Sri Lankassa 15 000 ja meillä pari tuhatta. Väestömäärän suhde on noin nelinkertainen, kun Sri Lankassa on hieman yli 20 miljoonaa asukasta. Mainittakoon, että viime syksynä Sri Lankassa koronaan kuolleiden määrä oli jopa yli 200 päivässä ja nyt noin 10, kun meillä on nyt parikymmentä.

Kerroin näitä numerotietoja siksi, koska ne vaikuttavat viranomaisten määräämiin liikkuvuus- tai oikeastaan kokoontumisrajoituksiin. Ne ovat Sri Lankassa vaikuttaneet huomattavasti silmäsairaalan toimintaan. Jotta vähävarainen potilas voi saada ilmaisleikkauksen ja -hoidon, niin hänen on tultava sairaalaan Lions Klubin järjestämän seulontaleirin kautta. Seulontaleirejä on järjestetty 2012–2016 noin 30–40 ja sen jälkeen yli 20 vuosittain.

Kuitenkin vuonna 2020 järjestettiin vain neljä leiriä ja viime vuonna vain yksi leiri marraskuussa. Näiden leirien potilasmäärät on laskettu aikaisempina vuosina tuhansissa.

Toissa vuonna oli vain 257 potilasta neljällä leirillä ja viime vuonna ainoalla leirillä oli 123 potilasta. Sairaalalla oli myös ainakin viime vuonna useaan otteeseen aukiolorajoituksia. Ilmaisleikkausten määrät ovat jääneet parina viime vuonna alle tuhanteen vuotta kohti.

Pääasiallisena syynä on ollut ilmaispotilaiden puute. Sairaalan johtaja kertoi, että

 • Budjetoituihin leikkausmäärin nähden oltiin huomattavasti jäljessä potilasmateriaalin puutteen takia.
 • – Viranomaismääräysten takia ei ole voitu järjestää seulontaleirejä suunnitellusti.
 • – Marraskuussa 2021 oli vuoden ainoa leiri ja sielläkin vain 120 potilasta.
 • – Poikkeuksellisesti sairaala otti myös sellaisia ilmaispotilaita, jotka lionsklubi lähetti ja jotka eivät tulleet leirin kautta sairaalaan.
 • – Pandemian takia provinssin hallintohohtaja ei sallinut haja-asutusalueiden sairaaloista potilaiden tulla meidän sairaalaamme.
 • – Eräät potilaat, joille oli varattu paikka leikkaukseen, eivät tulleet leikkaukseen koronan, korkean veren sokeriarvon tai vastaavien syiden takia.
 • – Suomesta lähetetyt rahat sataan ilmaisleikkaukseen (10.000 €) säästivät luonnollisesti sairaalan omia rahoja siltä osin.
 • – Tänä vuonna yritetään lisätä jälleen ilmaisleikkausten määrää.

Sairaalan johtaja kirjoitti 26.2.2022

 • – 20.1.2022 Lions Club Nugegoda Central (klubi on pääkaupunki Colombossa) järjesti maaseudulla Kaduwelassa seulontaleirin.
 • – Leirille tuli 210 potilasta ja 146 potilaalta löytyi harmaakaihi.
 • – Leiri vaati suuria uhrauksia mutta se onnistui täydellisesti.
 • – Enemmistö potilaista ei voi mennä leikkaukseen, joka vaatii normaalilinssiä, johtuen erilaisista syistä, kuten ikä, diabetes, suuri likinäköisyys ym., vaan he vaativat erikoisleikkausinssiä.
 • – Siksi hän toivoo, että Suomesta tällä viikolla lähtevää 10.000 € avustusrahaa voitaisiin käyttää kalliimpien linssien hankkimiseen ilmaisleikkauksiin.

Uskon, että Sri Lankan Lions-ystävien työryhmä hyväksyy myös tällaisen käytön avustuksellemme, koska kyseessä on kuitenkin varattomien ihmisten silmäleikkaukset.

Olemme lähettäneet viime ja tänä vuonna 10 000 € avustuksena vähävaraisten potilaiden leikkauksiin. Nämä summat koostuvat vuosittaisista kannatusmaksuista ja olemme niistä erittäin kiitollisia.

Erkki Laine
Ratnapuran silmäsairaalan säätiön hallituksen jäsen

 

Seuraa meitä:

Sri Lankan Lions-ystävät Facebookissa

Suomen Lions-liiton verkkosivuilla

Voit avustaa Sri Lankan Lions-ystäviä joko kertatuella tai liittymällä tukijäseneksemme.

Kertatuki

 • Jokainen voi 50 euron kertatuella avustaa varattomalle potilaalle kaihileikkauksen.
 • Yksi leikkaus maksaa noin 100 € – sairaala maksaa loput.

Lähetä PID Erkki Laineelle sähköpostissa erkki.laine@lions.fi tieto, montako leikkausta haluat sponsoroida. Hän lähettää sinulle toimintaohjeet. Halutessaan maksava henkilö tai lionsklubi saa sähköpostissa leikatun henkilön kuvan ja nimen.

Liity Sri Lankan Lions-ystävien tukijäseneksi

Jos haluat osallistua lähemmin Sri Lankan Lions -ystävien toimintaan, voit liittyä tukijäseneksi. Vuosimaksu on henkilöltä 40, klubilta 100 ja yritykseltä 200 euroa. Yhden henkilön maksamasta 40 eurosta 35 euroa menee lyhentämättömänä silmäleikkauksen maksamiseen. Viiden euron lisällä katetaan toiminnan hallinnollisia menoja.

Lisätietoja: kaarina.laine@pp.inet.fi

Suomen Lions-liiton rahankeräyslupa: RA/2020/183.

Sri Lankan Lions-ystävät on Suomen Lions-liiton alainen työryhmä.

 

 

Anna tulevaisuus lähimmäisellesi – tue kaihileikkauksia

Sri Lankan Lions-ystävät tukee suomalaisten ja srilankalaisten lionien kanssa tehtävää monipuolista yhteistyötä. Hand in hand we serve. Toiminta jatkuu myös sairaalan valmistumisen jälkeen. Ystävyys ei ole määräaikaista.

Ayubowan. Sairaalan vastaanottopisteessä tervehditään perinteiseen srilankalaiseen tapaan.

Ratnapuran sairaala on täysin valmis ja kokonaan maksettu

Suurlähettiläs Rauli Suikkanen suoritti Sri Lankassa marraskuussa 2017 niin sanotun alakerran viralliset avajaiset yhdessä entisen kansainvälisen presidentin Amarasuriyan kanssa. Juhlatilaisuudessa Suikkanen totesi, että harvoin on Suomen valtio saanut sijoittamalleen 700.000 €:n pääomalle jotain näin hienoa ja hyödyllistä. Siinä hän oli aivan oikeassa.

Sairaala laitteineen on maksanut alle kaksi miljoonaa euroa. Suurimman osan siitä ovat maksaneet Lions-järjestöt ja suomalaiset lionit.

Vajaa kaksi vuotta myöhemmin entinen kansainvälinen presidentti Naresh Aggarwal hämmästyi, miten hyvin sairaala toimii. Hän kertoi käyneensä monissa leijonien rakentamissa sairaaloissa eri puolilla maailmaa ja yleensä niiden toiminta oli hiipunut muutamassa vuodessa.

Lääkärit tulevat Colombosta leikkaamaan potilaita.

Sairaalassa tehdään kaihileikkauksia, joista noin puolet on vähävaraisten ihmisten näön palauttamiseksi tehtäviä ilmaisleikkauksia.

Maksavat potilaat ovat sairaalalle tärkeä tulonlähde. Sen avulla sairaala pystyy toteuttamaan tehtäväänsä.

 • Vuosina 2011–2020 leikattiin yli 20 600 potilasta.
 • Potilaskontakteja on ollut noin 242 000 kpl.

Tällä hetkellä keskitymme kaihileikkausten tukemiseen

Kertatuki

 • Jokainen voi 50 euron kertatuella avustaa varattomalle potilaalle kaihileikkauksen.
 • Yksi leikkaus maksaa noin 100 € – sairaala maksaa loput.

Lähetä PID Erkki Laineelle sähköpostissa erkki.laine@lions.fi tieto, montako leikkausta haluat sponsoroida. Hän lähettää sinulle toimintaohjeet. Halutessaan maksava henkilö tai lionsklubi saa sähköpostissa leikatun henkilön kuvan ja nimen.

Liity Sri Lankan Lions-ystävien tukijäseneksi

Jos haluat osallistua lähemmin Sri Lankan Lions -ystävien toimintaan, voit liittyä tukijäseneksi. Vuosimaksu on henkilöltä 40, klubilta 100 ja yritykseltä 200 euroa. Yhden henkilön maksamasta 40 eurosta 35 euroa menee lyhentämättömänä silmäleikkauksen maksamiseen. Viiden euron lisällä katetaan toiminnan hallinnollisia menoja.

Lisätietoja: kaarina.laine@pp.inet.fi

Matti Paavola tapasi juuri leikatun potilaan.

Palveleminen on uuden tulevaisuuden antamista lähimmäisille. Myös kaukana asuvat ovat lähimmäisiämme.

Teksti ja kuvat: Ulla ja Matti Paavola

 

Seuraa meitä:

Sri Lankan Lions-ystävät Facebookissa

Suomen Lions-liiton verkkosivuilla

 

Suomen Lions-liiton rahankeräyslupa: RA/2020/183.

Sri Lankan Lions-ystävät on Suomen Lions-liiton alainen työryhmä.

 

 

Viime kauden tukimaksuilla maksoimme sata harmaakaihileikkausta

Erkki Laine selvitti Ratnapurassa toimivan silmäsairaalan tilannetta. Taustalla Oivi Heinonen ja Aune Blûmchen.

Kokoonnuimme pienellä porukalla Sri Lankan Lions-ystävien vuositapaamiseen Lions-taloon Helsingin Malmille lauantaina 11.9.2021. Osa oli mukana etäyhteydellä.

Päätimme pitää tukimaksut entisellään: henkilötukimaksu 40 euroa, klubin tukimaksu 100 euroa ja yrityksen tukimaksu 200 euroa vuodessa.

Viime kauden tukimaksuilla pystyimme maksamaan sata vähävaraisten harmaakaihileikkausta Ratnapuran silmäsairaalassa Sri Lankassa. Tukimaksu on monen srilankalaisen varattoman ainoa toivonkipinä sokeutta vastaan. Tule sinäkin mukaan toimintaamme kehittämään ja ota kaverisi mukaan!

Markus Flaaming (oik.) toimii puheenjohtajana. Pöydän takana Ulla ja Matti Paavola.

Otfried Blümchen (vas.), Ulla ja Matti Paavola.

Viimeinen silmälasilähetys Sri Lankaan

 

Pekka Salonen, Otfried Blümchen, Raino Heinonen, sekä Puistolan klubiin Pekan tavoin kuuluvat Rauno Särkijärvi ja Jukka Grönlund pakkaamassa ja merkitsemässä tarkoin ylös, paljonko laseja kussakin pahvilaatikossa on.

Vaikka silmälasikeräys on lopetettu, jäi Lions-liiton kellariin puolitoista rullakollista tarkastettuja silmälaseja odottamaan rahtausta Sri Lankaan. Toimitimme lasit marraskuussa 2020 eteenpäin ja lasit ovat saapuneet perille keväällä 2021. LC Mampe on koordinoinut niiden jakamista vähävaraisille Sri Lankassa. Teija Loponen teki seuraavan uutisen N-piirin verkkosivuille lasien alkumatkasta.

Lions-liiton kellaritiloista rahdattiin 19.11.2020 ulos kymmenittäin pieniä pahvilaatikoita, joissa kussakin oli lähes 150 silmälasia. Yhteensä niitä oli lähemmäs 5000.

Laatikot kuljetettiin Pekka Salosen verstaalle Suutarilaan, jossa ne pakattiin lentorahtilaatikoihin. LC Helsinki/Puistolan Pekka Salonen sponsoroi myös rahtiin tarvittavat kestävät puulaatikot.

Lions-klubit ympäri Suomen ovat vuosikausia keränneet Sri Lankaan silmälaseja, jotka on ensin Suomen päässä puhdistettu, tarkastettu ja kunnostettu sekä merkitty niihin linssien vahvuudet.

-Nämä lasit kunnostettiin jo puolitoista vuotta sitten, mutta vasta nyt lähetys onnistuu, valaisee Lions-talolla ovia availemassa ollut LC Helsinki/Kaivokselan Markus Flaaming.

Raino Heinonen (vas.), Jukka Grönlund, Otfried Blümchen, Pekka Salonen ja Markus Flaaming.

Laatikot postitetaan Sri Lankassa toimivan LC Mampen presidentti Indika Maduraperunalle, joka huolehtii niiden jakamisesta eteenpäin.

-Olen itsekin tuon LC Mampen liitännäisjäsen, joten pääsen henkilökohtaisesti tarkastamaan, että lasit todellakin menevät sinne, minne on tarkoitettukin, kertoo hankkeen puuhamiehiin kuuluva LC Helsinki/Katajanokan Otfried Blümchen.

N-piirin Sri Lankan ystävät -työryhmästä vastaava LC Helsinki/Revonsalmen Raino Heinonen oli pakkaustalkoissa iloinen siitä, että suomalaiset lionit ovat niin innokkaasti halunneet tässäkin keräyksessä auttaa. Nythän keräys on kuitenkin jo päättynyt, hän muistuttaa.

Teksti ja kuvat: Teija Loponen

(Uutinen on julkaistu N-piirin verkkosivuilla.)

Sri Lankan Lions-ystävät 2020

Pidimme Sri Lankan Lions-ystävien vuositapaamisen 19.9.2020. Paikalla oli 13 henkilöä.

Kokous hyväksyi toimintasuunnitelman ja tukimaksut jäsenille ja klubeille sekä yrityksille.

Kokous valitsi puheenjohtajaksi PID Markus Flaamingin sekä jäseniksi: PID Erkki Laine, PDG Veikko Teerioja, PDG Ilkka Siissalo, PDG Matti Paavola, DC Raino Heinonen, lion Kaarina Laine sekä asiantuntijajäseninä PID Harri Ala-Kulju, PCC Heikki Hemmilä ja PDG Otfried Blümchen.

Päätettiin, että kannatustukimaksu on 40 €/jäsen ja 100 €/lionsklubi sekä 200 €/yritys

Tukijäseniä on 174 ja tukiklubeja 33 sekä yritysjäseniä 1.

Leikkauskummitoiminta otetaan käyttöön. Toiminta on seuraava: Lähetä PID Erkki Laineelle, erkki.laine-ät-lions.fi, sähköpostissa tieto, montako leikkausta haluat sponsoroida. Erkki lähettää sinulle toimintaohjeet. Halutessasi saat sähköpostissa leikatun henkilön kuvan ja nimen. Jos maksava henkilö tai klubi lähettää kuvansa ja nimensä leikatulle henkilölle, niin sekin järjestyy.

Tarvitsemme pikaisesti tiedottajan lähettämään viestejä tukijäsenille toiminnastamme. Kaipaamme vapaaehtoista !

Hyvää syksyn jatkoa!

Markus Flaaming

PID, työryhmän puheenjohtaja

Silmälasikeräykset on nyt lopullisesti lopetettu

Valitettavasti olemme tänään joutuneet tekemään päätöksen siitä, että käytettyjen silmälasien keräykset Suomessa täytyy nyt pysyvästi lopettaa. Lasien saanti Sri Lankaan on ollut erittäin hidasta ja vaikeaa. Lisäksi nyt maahan tulvii muita kautta kerättyjä käytettyjä laseja joita myydään. Meidän toimittamiamme laseja luullaan maassa kaupalliseksi tavaraksi joka näyttää tulevan maahan tullimaksut kiertäen. Maineriskin välttämiseksi lasien toimittaminen Sri Lankaan täytyy nyt kokonaan lopettaa. Viesti klubeille siis on, että älkää enää kerätkö käytettyjä silmälaseja

Katsaus menneen toimintakauden menestykseen ja tulevan kauden tavoitteisiin

Sri Lankan lionsystävien vuositapaaminen pidettiin menneenä lauantaina Grand Marinassa Helsingin Katajanokalla. Sri Lankan lionsystävien uudeksi puheenjohtajaksi tuli valituksi PID Markus Flaaming ja sihteeriksi Veikko Teerioja.

Menneen kauden suuri urakka oli suomalaisten rakentaman silmäsairaalan alemman kerroksen valmistuminen. Vaikeaa oli, mutta valmista tuli. Alempana on PID Erkki Laineen tarkempi selostus sairaalan tilanteesta.

Keväällä Sri Lankaan lähetetty noin 20 000 silmälasin erä on edelleen jumissa Colombon tullissa, vaikka kaikki vaaditut asiakirjat on toimitettu jo kauan sitten. Osa papereista piti kirjoittaa virheiden vuoksi jopa viiteen kertaan uusiksi – ja kaikki nämä virheet oli tehty Sri Lankan päässä. Emme kuitenkaan ole menettäneet toivoamme saada lähetys perille. Paikallinen ministeriö lupaa siihen apua. Vielä tämän erän jälkeenkin meillä on Ulvilassa vielä valmiiksi kerättyinä toinen noin 20 000 silmälasiparin erä joka myös pitäisi saada toimitettua. Viesti klubeille onkin siis yhä: Älkää kerätkö lisää käytettyjä silmälaseja. Niiden perille saaminen on paitsi hyvin työllistävää ja vaikeaa niin myös kallista. Taitaa olla niin että aika on ajanut ohi näistä silmälasiaktiviteeteista.

Tulevalla kaudella aloitetaan uudelleen silmäleikkauskummitoiminta. Maksamalla 50 euron kertasumman lahjoittaja kustantaa yhden varattoman srilankalaisen silmäleikkauksen ja saa halutessaan tietoonsa auttamansa henkilön nimen ja kuvan. Näin koitamme tehdä avustustyöstä entistä konkreettisempaa. Vuositapaamisessa linjattiin myös, että lähitulevaisuudessakin aktiviteettien Sri Lankassa tulisi liittyä näönsuojeluhaasteisiin. Esimerkiksi kannettavat silmänpohjaskannerit olisivat erittäin kannattava avustusinvestointi maan oloissa.

Alla sairaalahankkeen koordinaattori Erkki Laineen raportti vuositapaamiselle.

 

RATNAPURAN SAIRAALAN VUOSIRAPORTTI SL YSTÄVIEN VUOSITAPAAMISELLE 8.9.2018

Jatkorakentamista varten kerättiin Suomessa 130.000€ klubeilta ja Lioneilta. Mukana oli noin 650 klubia. Lisäksi saatiin hissiä varten 30.000€.

Vuosi sitten tähän aikaan piti sairaalan alakerran rakentamisen olla jo valmis. Jostain syystä rakennusliike löi jarruja päälle ja osa eli 10-15% oli vielä rakentamatta. Tilanne oli aivan sama vielä marraskuussakin, kun saimme sairaalaan suomalaisen arvovieraan, Suurlähettiläs  Rauli Suikkasen. Hän toimi kiertävänä suurlähettiläänä Sri Lankan ja kolmen muun pienen Aasian valtion alueella.

Hän järjesti Sri Lankassa marraskuun 2017 alussa Suomi 100 -vastaanoton ja vieraili pari päivää aikaisemmin sairaalassa, suorittaen ns. alakerran virallisen avajaisen yhdessä PIP Amarasuriyan kanssa. Pieni keskeneräisyys ei suinkaan häirinnyt tunnelmaa. Nauhojen leikkaamisen ja tutustumiskierroksen jälkeen oli sairaalan auditoriossa varsinainen juhlatilaisuus. Suurlähettiläs Suikkanen totesi puheessaan, että harvoin on Suomen valtio saanut sijoittamalleen 700.000 €:n pääomalle jotain näin hienoa ja hyödyllistä. Siinä hän oli aivan oikeassa, kun sairaalan vajaa 2.000 m² pinta-ala on maksanut laitteineen vajaa 2 milj. €. Suurimman osan siitä ovat maksaneet suomalaiset Lionit.

Rakentaminen oli pysähdyksissä vielä koko tämän vuoden alkuosan. Vasta lähettämäni kovasanainen viesti arkkitehdeille sai aikaan rakennusliikkeen vaihdon. Uudelle rakennusliikkeelle annettiin 2 kuukautta aikaa ja uhkaus uhkasakosta. Sitten loppu valmistui viime kesäkuun aikana.

Todella iso yllätys, joka tiedettiin jo runsas vuosi sitten oli se, että tämäntyyppiset yksityiset sairaalat joutuivat keväällä 2017 veron alaisiksi. Maksamamme NBT 2% ja sen päälle vielä ALV 15% aiheutti meille kokonaiskustannuksen n. 25.000€.  NBT on Nation Building Tax eli kansallinen rakennusvero. Verot aiheuttivat sen, että rakennusrahat loppuivat kesken. Meiltä jäi rahaa puuttumaan varsinaisista rakennuslaskuista 6.150 €. Lisäksi tulee vielä takuumaksu, joka pidetään meillä  odottamassa kunnes vuositarkastus on suoritettu. Se on 5% eli alkuperäisestä tarjouksesta, noin 6.000 €.

Tilanne on nyt se, että meillä on maksamatta vielä maksuja hieman yli 12.000 €. Olen selvittämässä sairaalan johtajan kanssa tarkemmin vanhan rakentajan toimintaa työmaalla ja tarvittaessa pyrin saamaan mitätöidyksi tuon 6.150 €. Samalla selvitellään myös sitä, voisiko Sri Lankan valtio palauttaa meille maksamamme verot?

Kun tämä rakennustyö oli meneillään, niin sairaalan Trust Board päätti rakentaa vielä maantasokerrokseen miesten sosiaalitilan ja pesulan. Pesulan tehtävää oli aikaisemmin hoitanut yksi pesukone. Olen monta kertaa ihmetellyt, miten sairaala on selviytynyt esim. 130 potilaan leikkauspäivän pyykeistä. He olettivat, että me maksamme myös alakerran rakentamisen, mutta rahojen loppuminen esti sen. Siksi sairaala on itse rahoittanut sen rakentamisen. Tämän rakentamisen hinta oli 6.300 € eikä sitä makseta enää Suomesta, vaan se jää sairaalan maksettavaksi.

Kävin itse sairaalassa 20.5.2018. Silloin kaikki ei ollut valmista mutta nyt pitäisi olla. Myös paljon puhuttu hissi toimii kolmen kerroksen välillä. Hissin hinnasta 30.000€, maksoi Ulla ja Matti Paavola 15.000€ ja ARS maksoi toisen 15.000€. Koneen edustajan asennuskulut noin 3.000€ olivat tiedossa, mutta yllätys oli rakennusliikkeen hissikuilukulut 11.000€.

Mitä tulee sairaalan toimintaan, niin sillä menee potilaslukujen valossa todella hyvin. Potilaskontakteja sairaalassa on yli 100.000. Paikalliset Lions-klubit ovat jo vuoden 2012 alusta lähtien, järjestäneet toiminta-alueillaan ilmaisia seulontaleirejä.  Kun niitä on järjestetty temppeleissä, kouluissa ja vastaavissa paikoissa, niin potilaita on saatu jopa tiettömien taipaleiden takaa. Paljon käytetty mainonta tapa on ollut kovaäänisautot. Näitä leirejä on ollut yli 200 ja niillä on seulottu yli 25.000 potilasta ilmaiseksi. Harmaakaihileikkauksia on tehty yli 13.000 ja niistä 7.000 ilmaiseksi ja 6.000 maksullisia.

Todettakoon vielä että maksullisten potilaiden maksutulo on sairaalalle tärkeä tulolähde. Ilman sitä sairaalan toiminta pysähtyisi melko nopeasti. Sairaalassa on ollut silmälasikauppa alusta lähtien. Kuitenkin elokuussa 2018 aloitettiin oma silmälasien valmistus. Se nopeuttaa toimitusaikoja.

Sairaala on myös toiminut läheisessä yhteistyössä Sri Lankan Terveys- ja Ravintoministeriön paikallisten viranomaisten kanssa. Kuulin sairaalan johtajalta viime toukokuussa, että he ovat saanet listoilla yhteensä 2385 leikkauspyyntöä. Tämä koskee potilaita, joita julkinen terveydenhoito ei ehdi leikkaamaan. Mainituista potilaista oli silloin leikattu 1325. Ministeriön pyynnöstä sairaala on myös järjestänyt seulontaleirejä kaukana olevissa kylissä. Joissakin niistä on löydettyjen harmaakaihien prosentuaalinen määrä ollut jopa 50% seulotuista. Valtio maksaa näiden potiaiden leikkauslinssin ja antaa sairaalaan oman terveydenhoitajan leikkauspäiville.

Takavuosien ns. kummileikkaustoiminta, Suomesta maksettu 50€ per potilas, on ollut lisärakentamisen ja siihen liittyvän varainkeräyksen ajan seis. Se voidaan käynnistää nyt lähiaikoina uudestaan, jos löytyy halukkaita lahjoittajia. Todellinen leikkaussumma pyörii 80€ tienoilla, mutta esitin johtajalle, että se olisi suomalaisilta 50 €, joka on meidän suurin käyttöseteli. Siis tuolla hinnalla saa leikatusta potilaasta hyvän mielen lisäksi nimen sekä haluttaessa valokuvan.

Tulevaisuudesta sen verran, että elokuussa 2018 sairaalan toiminta on laajenemassa. Uusien laitteiden myötä tulee uusia toimintoja eli enemmän palvelua. Tämä tapahtuu LCIF:n apurahalla. Siitä myöhemmin lisää.

Erkki Laine

Ratnapuran silmäsairaalan hankevastaava

Tule mukaan vuositapaamiseen 8.9. !

Sri Lankan lions-ystävät kutsuvat kaikki tukimaksun maksajalistalla olevat ja kaikki muutkin asiasta kiinnostuneet tervetulleiksi vuositapaamiseemme, joka järjestetään

lauantaina 8.9.2018 klo 12.00 alkaen Hotelli Scandic Grand Marinassa Helsingin Katajanokalla

Kuulet siellä miten suomalaisen silmäsairaalan jatkorakennusprojekti on saatu valmiiksi, tapaat uusia ja vanhoja ystäviä, kuulet uutisia ja näet tuoreita valokuvia Sri Lankasta.

Tervetuloa kaikki. Tilaisuuden yhteydessä järjestetään ruokailu seisovasta pöydästä, jonka kustannus on 20 euroa per henkilö. Ruoka maksetaan paikan päällä.

Pyydämme ilmoittautumaan vuositapaamiseen meilitse osoitteella markus.flaaming-ät-lions.fi  29.8. mennessä jotta osaamme kertoa hotellille ruokailijoiden määrän riittävän ajoissa !

 

Ilkka Siissalo

Silmäsairaala on valmis ja silmälasilähetys on matkalla

Näin kesän korvalla kuuluu Sri Lankasta hyvää. Silmäsairaalamme alakerran jatkorakentaminen on vihdoinkin saatu päätökseen. Myös pitkään pysähdyksissä ollut käytettyjen silmälasien toimittaminen Sri Lankaan on jälleen nytkähtänyt askeleen eteenpäin.

Silmäsairaalan alakerran rakentamista varten saatiin lopulta kerättyä suomalaisilta lionsklubeilta ja yksityishenkilöiltä noin 130 000 euroa. Niiden lisäksi yksi yksittäinen leijona lahjoitti 15 000 euroa sekä Arne Ritari -säätiö toiset 15 000 euroa hissin saamiseksi taloon. Rakennuskustannukset kuitenkin ylittyivät jonkin verran, johtuen lähinnä siitä että kesken rakentamisen Sri Lankassa tuli lainmuutos, jonka seurauksena kaikki sairaalat ja terveydenhuolto – myös siis meidän rakennushankkeemme – joutuivat arvonlisäveron alaisiksi. Rakennustyö myös kesti aiottua kauemin ja viime vaiheessa jouduimme jopa vaihtamaan rakennusliikettä kun homma ei sovitusti muuten edennyt. Mutta nyt olemme lopulta päässeet maaliin.

Silmälasikeräykset ovat kauan olleet seisoksissa kun logistiikkaketju Sri Lankaan päin ei vain kerta kaikkiaan vetänyt. Meiltähän yritettiin taannoin rahastaa jopa noin 9000 euron tulli-/lahjussummaa silmälasierän saamiseksi maahan. Siihen emme tietenkään suostuneet. Nyt on lopulta saatu neuvoteltua yhteistyökuvio sikäläisen ministeriön kanssa ja juuri tällä hetkellä matkalla oleva silmälasierä on osoitettu suoraan ministeriölle. Ministeriö on luvannut tullata ja vastaanottaa sen ja hoitaa sitten lasien jakelun yhdessä paikallisten leijonien kanssa.

Tästä on hyvä jatkaa ! Hyvää kesän alkua kaikille !